De exploderende smartphone

Geschreven op dinsdag 12 september 2017 in de categorie mening

de exploderende smartphone

"The reports of my death are greatly exaggerated." (Mark Twain)

Grote artikels overal over de dood van de smartphone. En dat begrijp ik - het is een retorische sleight-of-hand die ik ook wel eens durf te gebruiken.

Maar technologie verdwijnt niet zo maar; ze krijgt enkel een andere invulling. Ergens ter wereld ratelen er nog telexen in een bedrijfskritisch proces, en koestert iemand zijn Super 8 filmpjes. Het is niet omdat elektrisch licht bestaat dat kaarsen verdwenen zijn - kaarsen hebben een andere (emotionelere) betekenis gekregen.

Dat is wat met de smartphone zal gebeuren - maar niet onmiddellijk. Als het aankomt op (technologische) veranderingen heeft de mensheid de neiging om de impact op korte termijn te overschatten en die op lange termijn te onderschatten.

De smartphone gaat nog niet zo snel weg. De vanavond aan te kondigen nieuwe iPhone zal weer record aantallen verkopen.

We staan wel aan de vooravond van een nieuwe incarnatie (strategen praten dan over s-curves): de explosie van de smartphone.

Met de smartphone staat te gebeuren wat ook met de eerste generaties van de pc gebeurd is: opsplitsen, modulair maken.

TRS-II

De eerste computers waar ik in de jaren 80 op werkte waren geïntegreerde toestellen: het moederbord met geheugen en rekenkracht zat in hetzelfde omhulsel als de input/output mechanismen als scherm en toetsenbord. 
Na verloop van tijd is deze computer geëxplodeerd, gemodulariseerd: een apart scherm, apart toetsenbord, aparte muis.

Dat is het lot op korte termijn van de smartphone, maar dan draadloos.

De smartphone is de computer die we dagelijks op ons lichaam dragen en die ons verbindt met de rest van de wereld. Maar alles zit in één pakket samengepakt: zowel de rekenkracht en verbinding met de cloud, als de input/output mechanismen van scherm en 'toetsenbord'.
Dit staat op het punt gemodulariseerd te worden. De smartphone als centraal hart van onze lichaamscomputer, die in onze broekzak blijft zitten. De input/output mechanismen zullen over de rest van ons lichaam verspreid worden: smartwatch, bril/lenzen die beelden projecteert, slimme oortjes...
Hetzelfde wat met de pc gebeurd is, maar dan draadloos en op ons lichaam.

Apple is de hardware componenten van deze lichaamscomputer al stap voor stap aan het uitrollen. De Apple watch, de Airpods, waarschijnlijk de slimme bril waar ze aan werken - allemaal producten die op zichzelf werken maar een toegevoegde waarde hebben als ze hun plaats in zo'n lichaamscomputer innemen.

Om dit waar te maken is hardware echter niet voldoende. Om input/output intuïtiever te maken, dichter op ons lichaam, en onafhankelijk van de abstractielaag van toetsenborden en muisklikken, heb je intelligente software nodig die onze bewegingen en context waarneemt en interpreteert. Je kan dit AI of ML noemen. Het steunt alleszins op slimme sensoren, slimme algoritmes en slimme data. Augmented reality (want dat is het eindproduct van zo'n lichaamscomputer) is daarom onlosmakelijk verbonden met artificiële intelligentie.

Waar Apple een voorsprong heeft op de andere GAFA's met hun hardware, hebben Google en Facebook een natuurlijk voordeel op vlak van AI. AI draait namelijk niet (hoofdzakelijk) op algoritmes, maar op massieve hoeveelheden data om die algoritmes te trainen. 
En daar schiet Apple zichzelf in de voet door hun standpunt over privacy en data (wat voor hen zowel een verkoopsargument als een geloofsovertuiging is) - ze gebruiken de persoonlijke data van hun klanten niet. Google en Facebook doen dit rücksichtslos wel.

Op de middellange en lange termijn vechten ze dus allemaal voor die volgende s-curve: augmented reality of de geëxplodeerde smartphone. (Met Alexa, Oculus, Google Home exploreren ze verschillende deelaspecten hiervan.)

Op korte termijn genereert het business model van Google en Facebook echter een tegengestelde trekkracht. Momenteel wordt al onze aandacht opgeslorpt door en geconcentreerd in dat ene stuk rechthoekig glas, de smartphone. AR zal ons daarvan losmaken en het internet integreren in onze dagelijkse wereld; en waarschijnlijk daardoor onze aandacht terug wat vrijer maken.

Maar Google en Facebook hebben daar op dit moment geen belang bij: hun business (advertising) draait juist om het feit dat al onze aandacht bij hen geconcentreerd zit. Dat business model zorgt dus (al is het onbewust) voor een aarzeling in hun stappen naar AR... 
Apple, met een ander business model, heeft daar geen last van.

Daarom ben ik er van overtuigd dat Apple opnieuw de voortrekker wordt in de volgende s-curve van AR. Ze moeten enkel hun data-probleem voor AI oplossen.

tags:  , , , ,

Recente reacties