29 keer gelezen in gemiddeld 0:36

Mensentaal of administratees

Geschreven op maandag 9 januari 2006 in de categorie archief

Om de nieuwe vennootschap te kunnen oprichten moeten we eerst het kapitaal op een geblokkeerde rekening bij de bank plaatsen.

Om die rekening te kunnen openen, heeft de bank ook allerlei informatie nodig. Waaronder het 'doel van de vennootschap'.

Mijn eerste vraag aan de bankbediende was: wil je de officiële versie of die in mensentaal ?

Hier is de officiële versie:

De vennootschap heeft tot doel:
- Ontwerpbureau, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe machtiging ontbreekt
- internetdiensten
- grafisch ontwerper
- telecommunicatie
- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken
- onderneming voor geluidsopname
- schrijven en herschrijven van teksten
- zelfstandig journalist
- privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- of technische vorming
- kleinhandel in computers en benodigdheden
- kleinhandel in boeken.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel, of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De hiervoor vermelde activiteiten en omschrijvingen dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd voor zoveel de eventuele benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

De versie in mensentaal:
Netlash is een grafisch bureau, met focus op webdesign.

Waarom moet er zo'n verschil zijn tussen administratie en het gewone leven? Waarom voelen we de nood om bij officiële documenten alles in hokjes te duwen en onszelf voor alle eventualiteiten in te dekken?

Recente reacties