Blog

Enkel technologie kan ons nog redden van politici

robot politicus

Politiek is tot een luid krakend einde aan het komen.

Ons huidige democratische systeem is een manier om een land te besturen en maatschappelijke beslissingen te nemen gebaseerd op een soort van collectieve intelligentie - iedere burger heeft mee beslissingsrecht over de maatschappelijke keuzes die we maken. Het systeem is zo opgebouwd dat het die collectieve intelligentie op een zo efficiënt mogelijke manier laat opborrelen.

Alleen: dit systeem is ontwikkeld voor een wereld waarin informatie traag en moeizaam circuleert. Pre-internet.

Moderne technologie laat ons toe om sneller informatie te laten doorstromen. Dan kom je op een punt waarbij het oude systeem - wat in de oude situatie bij benadering goed werkte - een slechte oplossing wordt en perverse neveneffecten heeft.

We zien dit in diverse sectoren.

In een omgeving waarin slechts sporadische of fragmentarische data beschikbaar is, wordt een soort van 'proxy' gebruikt om die onbeschikbare data in te schatten en toch beslissingen te kunnen nemen. Soms gebeurt dit door steekproeven, soms door buikgevoel en ervaring vermomd als 'vakmanschap', soms een combinatie van beide.

Van zodra er echter volledige data (lees: real-time, 100% volledig in plaats van een steekproef) beschikbaar is, komen er efficiëntere manieren om beslissingen op te baseren.

Drie voorbeelden

In de media-sector was het vroeger onmogelijk om exacte (real-time en 100%) gegevens te verzamelen van lezers/kijkers. We wisten niet exact hoeveel kijkers er naar een tv-programma keken - dus we gebruikten steekproeven ('panels' - in Vlaanderen gebaseerd op 750 gezinnen) om dit te bepalen; en we vertrouwden op de ervaring en het vakmanschap van televisiemakers om op voorhand te proberen inschatten wat succes zou kunnen hebben.

En dan komt Netflix. Zij hebben 100% zicht op wie naar wat kijkt, wie wanneer afhaakt, welke programma's in welke doelgroep succes hebben. Ze gebruiken die data om te beslissen welke shows gemaakt en opgenomen worden. Een veel efficiëntere manier om data te verzamelen en daarna beslissingen te nemen. 
(Pas op! Dit is geen pleidooi om beslissingen te automatiseren - er nog steeds een menselijke invalshoek nodig om de data te interpreteren; er is nog steeds menselijke creativiteit nodig om de programma's effectief te maken.)
De kern van het nieuwe mediamodel van Netflix is opgebouwd rond die digitale capaciteiten: data capteren en gebruiken om creatieve beslissingen te nemen.

Hetzelfde is voor een deel gebeurd in de reclamesector. Data en inzichten werden verzameld in pre- en post-testen, focusgroepen, marktonderzoek via steekproeven; gemixt met ervaring, vakmanschap en buikgevoel werden deze gebruikt om beslissingen te nemen. Aangezien het onmogelijk was iedere prospect 1-op-1 te kennen en te benaderen, werd er met een proxy gewerkt: doelgroepen, ciblering, persona's. Die doelgroepen en persona's zijn een soort van gemiddelde consument, een karikaturale samensmelting van een groep mensen.

Digitaal brengt daar verandering in. In plaats van uit een steekproef van gezinnen te extrapoleren wat de reactie is op een boodschap, kan dit nu 1-op-1 en real-time gemeten - en belangrijker: bijgestuurd - worden. Als gevolg zie je nieuwe modellen van marketing opduiken die in de kern opgebouwd zijn vanuit die (digitale) data-capaciteiten: CRO en conversie optimalisatie, SEA. Niét één keer inzichten extrapoleren en dan campagne loslaten, maar constant meten en op basis daarvan bijsturen en personaliseren.

Zelfs in een meer 'traditionele' sector als kleding zie je dit fenomeen opduiken. Niet meer op voorhand met ge-extrapoleerd marktonderzoek en vakmanschap proberen raden welke kleren effectief zullen gekocht worden door het publiek, maar snel inspelen op effectieve data. Volgens mij gaat deze sector daar nog niet ver genoeg in, en zal technologie hier nog veel fundamenteler veranderingen in brengen. Maar bedrijven als Zara en anderen uit de fast fashion proberen zo dicht mogelijk bij real-time data te zitten en daar hun productieproces op af te stemmen.

Van intentie naar gedrag

Wat je ziet is niet enkel een overstap van steekproef-data naar 100% volledige data. In alle gevallen verandert de data van 'perceptie' naar 'realiteit'. Er wordt niet gemeten wat mensen zeggen dat ze doen, maar wat ze effectief doen. Van intentie naar gedrag.

Niet wat mensen rapporteren van kijkgedrag, maar effectief kijkgedrag. Niet wat mensen zeggen dat ze onthouden van een boodschap, maar effectief klikgedrag. Niet wat mensen zeggen dat ze mooie kleren vinden, maar effectief koopgedrag.

In die overschakeling is er een moment van grijze zone. Transparantie van data en vrijelijk stromen van informatie - maar oude methodieken en meningen toegepast in die nieuwe realiteit. Dit kan tot ongelukken leiden.

Dat is m.i. wat op dit moment met politiek aan het gebeuren is.

Democratie

Ons democratisch systeem is gebouwd voor een pre-internet wereld, waarin geen real-time en 100% data beschikbaar was. Dus werd er met proxies gewerkt: om de x aantal jaar een verkiezing (en niet real-time), en met vertegenwoordiging - we kiezen een politicus als een soort van persona, een gemiddelde van een groep stemmers.

Dit systeem is er niet omdat het het best mogelijke systeem is, maar omdat er geen betere manier was om de collectieve intelligentie te capteren. Ondertussen is de omgeving veranderd, en zijn er wel betere informatiestromen mogelijk. Maar we gebruiken nog de oude methodieken en overtuigingen in die nieuwe realiteit.

We meten de intentie van mensen, en niet het effectieve gedrag. We gebruiken meningen in een omgeving waarin de informatiestromen zo snel en effectief zijn dat ze in staat stellen om die meningen oneigenlijk te beinvloeden.

Brexit en Trump

Dat is gebeurd, zowel in het geval van de Brexit campagne als in de manier waarop Trump zich in de mediabelangstelling gewurmd heeft.

leugenbus

Ze hebben het oude systeem gehackt met nieuwe technologieën. Een systeem dat steunt op meningen en daar door proxies onevenredig veel macht aan geeft hebben ze in een nieuwe wereld misbruikt door die meningen te gaan beinvloeden - tot zelfs met flagrante leugens.

Slechts het begin

Dan zie je dat digitale technieken gebruikt worden door hackers met politieke bedoelingen, en dat er een digitaal imago opgebouwd wordt dat niet noodzakelijk waar is maar wel effectief de publieke opinie (meningen) beïnvloedt. (Russische hackers die Trump helpen.)
Of zelfs onwaarheden massaal verspreiden uit winstbejag en daarmee ook weer invloed uitoefenen. (Foutieve pro-Trump wedstrijd verspreid vanuit Macedonie.)

We staan nog maar aan het begin.

Stel je een wereld voor waarin onwaarheden verspreid worden, niet door anonieme blogs, maar door mensen die zich voordoen als reputabele personen, of de politicus zelf.

Of stel je voor dat er filmpjes verspreid worden waarin het lijkt alsof die politicus bepaalde dingen zegt en doet?

Die technologie bestaat nu al:

Het is zelfs mogelijk om live video zo te manipuleren dat je beelden produceert die levensecht (en dus waar) lijken, maar wel volledig fake zijn.

Dit is zelfs niet beperkt tot dure en zware installaties - je kan dit vandaag al met een gewone smartphone. Probeer het zelf al eens uit met de iPhone app ModiFace Live: het beeld van je eigen gezicht wordt live en in real-time vervangen door een ander - fake - beeld.

modiface

De technologie bestaat en is laagdrempelig beschikbaar. We staan nog maar aan het begin van alle mogelijke vuile truken die de komende jaren zullen gebruikt worden om meningen te beïnvloeden.

De sci-fi van Black Mirror is al lang geen science-fiction meer.

Meningen

Politiek is op dit moment een systeem dat steunt op meningen, in een wereld waarin er zowel een beter alternatief is om beslissingen te nemen, als waarin die meningen kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn. In een pre-internet wereld werden de meningen gefilterd door de tijd en de traagheid van communicatie; er zaten een aantal gatekeepers op die informatiestromen die bepaalde grote excessen eruit hielden. Die filters zijn er door internet afgehaald.

Het is hoog tijd om op zoek te gaan naar een nieuw politiek systeem; één dat niet steunt op proxies en meningen, maar op real-time en 100% data.

Dit is geen pleidooi voor het extreme van 'directe democratie', waarbij we elke overheidsbeslissing niet meer door een politicus laten nemen maar laten stemmen door real-time referenda. Dat zou enkel nog meer het steekvlam-gehalte van meningen in de verf zetten.
Dit is ook geen pleidooi om te automatiseren en beslissingen op een technocratische manier door algoritmes te laten nemen. Het gaat over data; die data interpreteren, een creatieve invulling aan geven en een menselijke beslissing nemen kan niet door robots overgenomen worden.

Dit is een pleidooi voor een zoektocht naar een manier om onze maatschappelijke beslissingen te baseren op real-time, 100% data, en niet op steekproeven en meningen.

Volgens mij ligt de sleutel in een technologie die aan het ontkiemen is: blockchain.

Dit is vooral een oproep om technologie als hefboom te gebruiken om een menselijker maatschappij te creëren.

Misschien moeten we een hackathon organiseren.

We leven in wonderlijke tijden

  • Geschreven door Bart De Waele op donderdag 11 juni 2015 in de categorie mening met de tags , .

Robots die zelfstandig kunnen rondlopen en springen, artificiële intelligentie die meer en meer de denkprocessen van de mens kan nabootsen of zelfrijdende auto’s staan er sneller aan te komen dan je denkt. Maar de grootste revolutie heeft zich al stilletjes voltrokken: instant connectiviteit.

We hebben een magisch toestel in onze broekzak dat ons op elk moment in verbinding stelt met alle kennis in de wereld en met alle personen in de wereld. Met internet en sociale media zijn we in staat om onze boodschap te verspreiden zonder dat we een krant of televisiestation moeten hebben – we kunnen vanuit het niets een bekend mode-icoon worden of een burgerrevolutie organiseren. De macht is de voorbije 20 jaar verplaatst van grote bedrijven naar de handen van individuele mensen.

Overal en altijd kennis
Met een smartphone en een zoekmachine hebben we op elk moment alle kennis ter beschikking. We hoeven niet meer te steunen op wat reclame en verkopers ons zeggen over producten, want we lezen de besprekingen van andere mensen en vertrouwen op hun oordeel. En als een product niet goed is, dan delen we die mening op sociale media en slagen er in om bedrijven de lat hoger te laten leggen.

 

Technologie moet ten dienste staan van de mens

 

Macht bij ons
Geholpen door slimme gadgets die ons inzicht geven in ons eigen leven, onze eigen gezondheid, ons energieverbruik en onze woning, is het initiatief voor de deeleconomie radicaal verplaatst van het bedrijfsleven terug naar onszelf. De deeleconomie is namelijk niet begonnen met auto’s of met hotelkamers, maar met kennis, meningen en gedachten.

Beheers technologie
Maar daarin schuilt ook de uitdaging. Technologie moet ten dienste staan van de mens, en niet omgekeerd. Willen we die macht behouden, dan moeten we gericht leren omgaan met technologie, en ze zelf beheersen. Sociale media helpt ons – maar als we er niet bewust mee omgaan, vormt het een bedreiging voor onze toekomstige jobs.

Goed of slecht
Gegevens die worden verzameld door allerlei gadgets geven ons inzicht in en impact op onze gezondheid – maar voor we het weten wordt die zogenaamde big data door grote bedrijven tegen ons gebruikt. Het is dus cruciaal dat we leren omgaan met nieuwe gereedschappen, en ze bewust in ons voordeel gebruiken. Goed of slecht: dat zit nooit in onze tools, enkel in het gebruik ervan. Met een keukenmes kan je een boterhammetje smeren, maar ook minder aangename dingen.

Verwerf skills
Kennis van hoe sociale media werkt, welke data-sporen we achterlaten en hoe we die zelf kunnen bepalen, zelfs basiskennis van programmeren om de technologie zelf te beheersen – het worden essentiële skills. Gelukkig zijn er initiatieven die ons helpen om die skills te verwerven. Laten we dus projecten als Coderdojo (kinderen spelenderwijs leren programmeren), Mediawijs (inzicht in moderne media), maar ook Khan Academy (gratis online onderwijs) of zelfs de how-to-filmpjes op YouTube koesteren en ten volle gebruiken. Dan beloven de tijden even wonderlijk te blijven.

(Deze column verscheen eerst in een bijlage bij Het Nieuwsblad: Fokus Digitale Wereld.)

Exponentieel Strategisch Actieplan

self driving car

Er wordt volop nagedacht over zelfrijdende auto's, en hoe die onze maatschappij onherroepelijk zullen veranderen, en hoe de weg daarnaar toe kan vergemakkelijkt worden. Zelfs onze beleidsmakers en politici lijken dit te accepteren. (De vraag is daar wel: vanaf wanneer is innovatie goed genoeg?)

Ik heb het daar moeilijk mee. Dit is lineair denken.

Mogelijk toekomstbeeld
Dit is hoe ik een mogelijke toekomst rond self-driving cars zie uitdraaien. (Pas op! Speculatief!)

Langzaam maar zeker (maar sneller dan gedacht) wordt de technologie erachter matuur; de wetgeving volgt en laat deze toe. Early adopters kopen een beperkte set van die zelfrijdende auto's, en bezingen het gebruiksgemak ervan. Maar de grote massa schakelt niet meteen over - de vervangingscyclus van auto's doort verschillende jaren, en de initiële kostprijs ervan ligt te hoog.

Gradueel echter verandert het denken over auto's. Op dit moment is een auto een product op zich - iets dat je zelf moet hebben en dat je individualiteit uitdrukt (vergelijkbaar met het bezitten van een eigen huis); het achterliggende nut (mobiliteit) is cruciaal maar niet noodzakelijk belangrijker dan het bezit ervan. De zelfrijdende auto verandert dat - het gaat niet meer over 'ik rij' (nadruk op ik), maar over de job-to-be-done: van A naar B geraken. 
Dit wordt uitgelokt door alle dingen die een zelfrijdende auto kan door niet meer te vereisen dat er een mens aan boord zit. Niet meer zoeken naar parkeerplekken - aankomen op de bestemming en dan de zelfrijdende auto autonoom laten rondrijden, al dan niet zoekend naar een parkeerplek. Op zaterdag geen taxichauffeur meer spelen voor de kinderen en hun activiteiten - de zelfrijdende auto brengt hen autonoom en veilig ter plekke en haalt hen weer op.
De auto wordt meer zoals we vandaag een lift zien: iets noodzakelijks, waar we op een knop duwen en verwachten op de juiste plaats gebracht te worden, en waar we de tijd erin tot een zo efficiënt mogelijk minimum willen beperken.

En dan kruist het pad van de zelfrijdende auto zich met dat van de Uber-achtige apps en diensten. Een partij zal een combinatie maken van het gebruiksgemak van de on-demand app die Uber is, en een vloot van kleine elektrische zelfrijdende auto's. Een studie toonde aan dat een vloot van 9.000 Uber-auto's de 13.000 taxi's van New York kan vervangen en de kost per mijl van 4 USD naar 0.5 USD kan brengen. (Dit gaat uit van het huidige Uber-model, met chauffeurs. Vervang dit door algoritme-gedreven zelfrijdende auto's, en het aantal nodige wagens vermindert nog.) Ik zie in Vlaanderen een bedrijf dit doen in een bepaalde regio (grootstad) - een innovatief taxibedrijf, of meer waarschijnlijk een goed gekapitaliseerde start-up. Deze disruptie zal niet enkel de bestaande taxi-gebruikers aanspreken - integendeel, het zal juist een nieuwe doelgroep aan de onderkant van de markt aanspreken. Mensen die normaal gezien geen taxi nemen omwille van de prijs en omslachtigheid.

(Niet mogelijk? Uber heeft op dit moment een waardering van 41 miljard USD - waarmee het de 171.000 taxi's in de US wel degelijk aankan...)

Het succes daarvan zal een aantal van deze bedrijven doen ontstaan - die elk hun eigen vloot van zelfrijdende auto's uitbouwen.

google car

Interoperabiliteit
De volgende fase is een nieuwe 'disruptie' en desintermediëring. Er is plaats voor een dienst/app die de interoperabiliteit tussen die verschillende bedrijven garandeert. In die app kan je aangeven dat je transport wil, en de app zoekt de juiste dienst of aansluiting van verschillende diensten om je optimaal (tijd/prijs/gemak) naar je bestemming te brengen. ( Als de overheidsbedrijven slim zijn, zitten ze mee in deze aggregerende app, zodat trein/tram/bus er een wezenlijk onderdeel van worden. Nog beter zou zijn als ze deze aggregerende app als afzonderlijke startup zelf initiëren, maar die hoop heb ik al lang opgegeven.)

Die aggregerende app zal nog een stap verder gaan: in de wens om 'transport' zo goedkoop en natie-dekkend te maken, zal ze toelaten en zelfs stimuleren dat ook particuliere eigenaars van zelfrijdende auto's een deel uitmaken van dat netwerk (en als neveneffect een deel van hun investeringskosten in de wagen per uitgeleende rit terugverdienen).

Transportation cloud
Vergelijk het een beetje met de uitrol van mobiele telefonie. In het hele prille begin van de gsm-netwerken kon je enkel bellen naar toestellen op hetzelfde netwerk; tot er interoperabiliteit kwam. 4G wordt nu initiëel vooral in steden uitgerold, maar de rest van het land volgt. Zo zal de landelijke dekking van die transportation cloud stap voor stap uitgebouwd worden.

(Vreemd genoeg zal de vraag naar en het gebruik van openbaar vervoer in eerste instantie groter worden. Meer en meer mensen uit de early majority zullen overschakelen van eigen auto naar de transportation cloud, nog voor de landelijke dekking enkel met zelfrijdende auto's uitgebouwd is. Trein/tram/bus zal dus in eerste instantie méér bevraagd worden. De overheid zal dit foutief interpreteren als een succes - terwijl het de voorbode van komende disruptie is.)

Die transportation cloud zal een heleboel bestaande dingen overbodig maken: parkeerplaatsen op de openbare weg, parkeergarages, parkeerwachters, autodealers, carrosserie-garages, bushaltes... (Het zal ook een heleboel voordelen hebben: minder vervuiling, grote privé-budgetten die nu aan auto's gespendeerd worden die in de lokale economie kunnen, en vooral een hoop nieuwe jobs die we ons nu nog niet eens kunnen inbeelden als transport niet meer de huidige bottleneck is.)
Maar vooral: het zal De Lijn overbodig maken...

self driving cars 1958

SALK: kwadratisch of exponentiëel denken?
De transportation cloud zal in handen zijn van privé-bedrijven. En ik weet niet of dat zo'n goed idee is.

Dan combineer ik deze gedachtengang met de bereidheid van onze politici tot zelfrijdende wagens, met de besparingen bij De Lijn, met alles rond Ford Genk, en vooral met het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK).

Het SALK en het 'wettelijk toelaten van zelfrijdende wagens' is lineair denken, vermomd als kwadratisch denken. Het gaat uit van de wereld hoe die nu in elkaar zit, en bouwt daarop verder. Hoog tijd om onze beleidsmakers te introduceren tot exponentiëel denken.

Alle omstandigheden in Limburg en met SALK laten ons toe om een ernstige gedachtensprong te maken, en verder te durven denken dan enkel wat lineair voor de hand ligt. Laten we een kwantumsprong maken.

Kwantumsprong
Investeer met De Lijn in het zélf uitbouwen van die transportation cloud. Bouw in Genk een De Lijn fabriek die zelfrijdende auto's maakt. Rol deze uit als een netwerk van 'openbare' zelfrijdende auto's, te beginnen in de proefsteden Hasselt en Genk. Bouw zelf een aggregerende app die de functionaliteit van Uber op die mini-vloot toepast, en combineert met het openbaar vervoer.

Plaats Vlaanderen in één klap bovenaan de wereldranglijst van innovatie. Ontwikkel een full stack hardware+software systeem dat kan geëxporteerd worden naar de rest van de wereld (en onze handelsbalans kan versterken). Creëer jobs, zowel in de maakindustrie als in de dienstenindustrie. Geef het startschot om CO2-uitstoot en het fileprobleem ook écht aan te pakken.

De omstandigheden zijn er ideaal voor.
* We hebben een leegstaande autofabriek.
* We hebben een groep van de meest loyale, productieve en technisch superieure autobouwers beschikbaar, op zoek naar een job.
* Voor het bouwen van de app en het algoritme hebben we getalenteerde, hoogopgeleide en productieve developers die de competitie met Silicon Valley kunnen aan gaan (zie Showpad en Sparkcentral die ondanks hun verhuis naar San Francisco hun development hier in België houden).
* De Vlaamse UX designers behoren tot de top van de wereld (en worden hier weggehaald om in het buitenland te schitteren, daar zijn voorbeelden genoeg van) - talent genoeg om op gebruiksvlak een top app te maken.
* We hebben al ervaring met Hasselt als stadswijde proeftuin voor innovatie.
* We hebben blijkbaar politici die over elkaar rollen om innovatie en verandering in Vlaanderen te ondersteunen en uit te bouwen (zie de steun voor netwerkorganisaties als iMinds en FlandersDC).

Dit is niet iets wat vijf minuten politieke moed vraagt. Dit vraagt lef, visie, implementatiekracht, doorzettingsvermogen in het gezicht van falen, voldoende investeringen en kapitaal... Alles wat tegenwoordig in de lippendienst aan de startup cultuur hoog in het vaandel gedragen wordt.

Het is iets wat we m.i. moeten doen, en wat het innovatie- en economische élan in Vlaanderen een serieuze boost kan geven.

"We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too."

We moeten dit doen, niet omdat het makkelijk is, maar juist omdat het moeilijk is.

Blendle is slechts een deel van de oplossing voor kranten

blendle

Is Blendle de redding van kranten en tijdschriften, of net niet?

Niemand kan ontkennen dat we momenteel tijden van almaar versnellende technologische innovaties en veranderingen meemaken. Die nieuwe technologie heeft een impact op ons dagelijkse leven - gewoontes en gedrag veranderen langzaam maar zeker (hoewel de fundamentele menselijke drijfveren dezelfde blijven). Bedrijven en organisaties kijken naar die veranderingen en die technologie, en vragen zich af hoe ze daarop moeten inspelen.

Maar vaak is de reflex van bedrijven op die technologische verandering om ook technologie te implementeren - en dat is volgens mij de foute, of minstens niet de enige aanpak. Die zit geworteld in een verouderd wereldbeeld:

wereldbeeld

De tijd dat bedrijven een product of dienst konden 'bedenken', en dat dan 'in de markt zetten', is reeds lang voorbij. De drijver voor innovatie ligt al een tijdje bij particulieren en klanten, en bedrijven moeten hun aanbod daarop aanpassen. (Wat m.i. de essentie achter de Lean Startup is: customer development in plaats van product development.)

Als nieuwe technologie het consumentengedrag fundamenteel verandert, dan moeten bedrijven volgen en zich aanpassen. Maar niet alleen door die nieuwe technologie zelf te implementeren, maar ook door hun bestaande aanbod van producten en dinsten aan te passen aan die nieuwe technologie. Dat zijn twee fundamenteel verschillende zaken (die uiteraard wel aan elkaar gerelateerd zijn). Vaak staren bedrijven zich echter blind op de implementatie van de technologie, maar vergeten ze naar hun aanbod te kijken.

aanbod

Het antwoord op maatschappij-veranderende technologie is voor bedrijven meestal niét die technologie zelf implementeren; wél vanuit hun bestaande expertise en kracht hun producten en diensten aanpassen aan de veranderde maatschappij (niet aan de veranderde technologie).

Ook in de nieuwssector verandert technologische innovatie het gedrag van nieuwsconsumenten; dit heeft uiteraard ook impact op kranten. Die verandering en impact zit echter op verschillende vlakken tegelijkertijd. We lezen nieuws niet langer enkel op papier, maar op verschillende schermen (meer en meer op mobiele schermen). De 'productiemiddelen' voor nieuws zijn niet langer enkel in handen van een beperkte groep professionele creators; iedereen kan tegenwoordig zelf nieuws creëren en via blogs, Twitter, Facebook, Youtube... Ten slotte, en volgens mij het belangrijkste: het distributiemodel van nieuws is compleet veranderd. Pre-internet kwam nieuws voornamelijk bij consumenten via een beperkte set van 'industriële' nieuwsmachines - kranten, tijdschriften, radio, televisie. Dit is door internet volledig omgekeerd; nieuws komt meer en meer bij ons terecht via een gedistribueerd netwerk van sociale media.

Inspelen op het veranderende gedrag heeft voor kranten dus verschillende facetten. Technologie is daar uiteraard één van: als we nieuws consumeren op smartphones en tablets, dan moeten kranten daar ook op aanwezig zijn. En als productie van nieuws niet enkel meer van een beperkte set van journalisten komt, maar van 'iedereen', dan moet een krant daarop inspelen. Maar het belangrijkste is het snappen van dat veranderde distributiemodel.

Blendle is daar een onderdeel van. Of je het nu wil of niet, nieuws gaat onder invloed van internet dezelfde kant op als muziek. We willen geen volledige albums meer kopen; maar onze eigen playlists samenstellen (of laten samenstellen) uit combinaties van losse nummers. Dit is een zeer fundamentele kracht van internet: atomisering. Informatie wordt in zijn kleinst mogelijke vorm opgesplitst om maximaal 'draagbaar' en verspreidbaar te zijn. (Zie bijvoorbeeld de evolutie van het web: van portalen naar websites naar blogposts naar tweets.) Aggregatie van informatie wordt niet meer bepaald door de fysieke drager (het album, de krant) maar verandert in iets zuiver conceptueels (software). (Het is dezelfde kracht die televisiezenders in de toekomst zal bedreigen...) Een goeie manier om de individuele nieuwsberichten te atomiseren en daar toch een betaalmodel achter te stoppen zoals Blendle was dus broodnodig.

Maar dat is niet voldoende.

Blendle laat toe om nieuws te unbundlen - maar verandert in essentie niets aan de inhoud van die nieuwsberichten. De aanpassing van het achterliggende product (het nieuwsbericht) aan de veranderende technologie is er nog steeds niet. Het is niet omdat een artikel deelbaar is, dat het ook effectief zal gedeeld worden. Distributie moet namelijk mee in de content ingebakken worden.

Als zoekmachines de sleutel tot distributie vasthouden, moet je nagaan welke zoekwoorden je doelgroep gebruikt (veranderd gedrag) en die in je teksten inwerken (aanpassen product). Als sociale netwerken de nieuwe manier zijn waarop mensen nieuws tot zich laten komen, moet je daarop kunnen inspelen.

Per toeval kan ik een persoonlijk voorbeeld aanbrengen.

Een paar weken geleden schreef ik op mijn persoonlijke blog een opiniestuk (Ik haat startups). Dat veroorzaakte een paar rimpeltjes in de Vlaamse internet kikkerpoel, en iemand van De Tijd pikte dit op. Een paar dagen later werd het artikel gepubliceerd in de krant (Ik haat start-ups).

De mensen van De Tijd hebben zeer goed werk geleverd. Het artikel werd herschreven (en op verschillende vlakken verbeterd). Ze speelden in op de bovenvermelde verandering van productie door te luisteren welke 'amateurs' iets schrijven dat weerklank vindt, en gebruiken dit als grondstof voor de krant. En dit artikel was leesbaar op verschillende schermen - als er iets kan gezegd worden is dat De Tijd op het juiste tempo meegaat met de implementatie van technologie.

En toch...

De tekst was meesterlijk herschreven - voor een oude wereld. Een wereld waarin distributie een losstaand en verworven feit is; waarin de tekstschrijver zich niets moet aantrekken van het winnen van een publiek; waarin hij integendeel er voetstoots van moet uitgaan dat er honderdduizenden lezers zijn en dus zijn tekst moet aanpassen aan dat grote publiek.

Vergelijk bijvoorbeeld deze stukjes:

blog-oig

blog-tijd

Twee (gelijkaardige) dingen vallen mij daarin op.

In mijn tekst vermeld ik Zuckerberg en Van Rossem zonder uitleg; in De Tijd staat daar een uitleg en kadering bij (CEO Facebook en 'een veroordeelde Belgische zakenman'). 
In mijn tekst noem ik een startup 'de Schrödingers kat van de ondernemingen'; in De Tijd is die referentie verdwenen.

Vanuit het standpunt van een traditionele krant is dit perfect logisch: het publiek is er al en in grote getale. Dan moét je een tekst zo breed begrijpbaar mogelijk schrijven; obscure referenties moeten ofwel verdwijnen ofwel grondig uitgelegd worden.

Vanuit het standpunt van een blog is dit echter nefast. Zo'n referenties zijn signalen aan de lezer: als je deze verwijzingen begrijpt, behoor je tot 'ons', we maken samen deel uit van één groep. Het is net deze inclusiviteit die zorgt voor verspreiding: een fundamentele drijfveer waarom mensen een artikel op sociale netwerken gaan delen is de herkenbaarheid en signaalfunctie ('door dit te delen bevestig ik aan mijn netwerk dat we in dezelfde groep zitten').

Dat is het zeer cruciale begrip van de veranderde omstandigheden voor nieuwsorganisaties. Niét de implementatie van nieuwe technologie door kranten (dat is slechts een randvoorwaarde); wel het inzicht dat distributie in de content moet ingebakken zitten. Dat betekent dat elke schrijver, elke journalist zichzelf een stukje moet herscholen in zijn manier van schrijven. Of riskeert vervangen te worden door een nieuwe generatie die deze manier van denken organisch opgenomen heeft.

Het slechte nieuws voor kranten is dat de investering in dit herscholen vele malen groter zal zijn dan de reeds gedane investering in nieuwe technologieën.

Het goede nieuws is dat het niet gaat over het opbouwen van een totaal nieuwe expertise in technologie; wel over de essentie van het vakmanschap van journalisten en kranten: schrijven voor een doelpubliek. Daarom ben ik er van overtuigd dat het wel goed zal komen met onze kranten :)

 

Tl;dr: in tijden van technologische innovatie moeten organisaties en bedrijven zich niét aanpassen aan de technologie, maar wel aan de gedragsveranderingen die door die technologische innovatie veroorzaakt worden.


Ik haat startups

  • Geschreven door Bart De Waele op woensdag 22 oktober 2014 in de categorie mening met de tags , .

startups

Ik haat startups.

Begrijp me niet verkeerd.

Ik hou van startups. Heck, ik ben zelf een startup geweest, heb deelgenomen aan verschillende startups, heb geïnvesteerd in verschillende startups, en probeer wekelijks één à twee uur vrij te houden om startups waar mogelijk te helpen en te adviseren. (Contacteer me gerust.)

Ik hou van startups. Ondernemingen zijn de motor van de welvaart in onze maatschappij. (Pas op: ze zijn de motor. Om vooruit te geraken heb je ook wielen, carosserie, een weg en nog veel meer nodig - een motor zonder de rest is een dood stuk metaal.) Om ondernemingen te creëren heb je veel startende ondernemingen en startups nodig; wetende dat van die starters niet iedereen doorgroeit naar een volwassen onderneming die netto waardecreatie voor de maatschappij oplevert. Ik hou van startups zoals ik van radijszaad hou: ik eet doodgraag radijzen, maar om die te kunnen eten moeten er eerst voldoende gezaaid worden.

Ik hou van startups. In de huidige snel veranderende wereld zijn het de startups en de creatieve destructie die ze meebrengen die onze maatschappij met kwantumsprongen vooruit helpen met nieuwe ideeën, businessmodellen, producten of transactievormen. Het hele concept van de sharing economy bijvoorbeeld (Uber, Airbnb...) is misschien niet het uiteindelijke ideale model, maar volgens mij wel een hele stap vooruit op maatschappelijk vlak - en kon enkel uit startups ontstaan.

Je kan uren discussiëren over wat een startup eigenlijk is, maar voor mij komt deze definitie nog het dichtste bij: een startup is een tijdelijke organisatie, op zoek naar product-market fit en een schaalbaar en herhaalbaar business model.

Het sleutelwoord hierin is 'tijdelijk'. Wat die startup ook wil zijn, zijn fundamentele doelstelling is: zo snel mogelijk stoppen met startup zijn.

En dat is wat ik momenteel haat aan het hele klimaat rond startups. Ik zie te veel mensen die verliefd zijn op de startup status zelf - en dus niet echt de doelstelling hebben om geen startup meer te zijn.

Ik begrijp die aantrekkingskracht wel, ik voel die ook. Een startup, da's een beetje zoals 19 jaar zijn: alles is nog mogelijk. Je kan professor worden, of brandweerman, of topvoetballer, of ondernemer. Een heel scala aan mogelijkheden ligt klaar voor het grijpen; en zolang je niets echt grijpt blijven al die mogelijkheden open. Zo ook bij startups. Zolang je nog op zoek bent naar die juiste product-market fit, is alles mogelijk: dit kan een succes worden, of een jammerlijk failliet; je kan de volgende Zuckerberg worden of de volgende Van Rossem; het kan een schaalbaar productbedrijf worden of een lifestyle dienstenbedrijf; het kan een lokale rendabele KMO worden of een internationaal groeibedrijf zonder winst. Alles is mogelijk, zolang je niets kiest - de startup is een beetje de Schrödingers kat van de ondernemingen. Van zodra die product-market fit duidelijk wordt, van zodra je dus stopt met een startup te zijn, solidifiëert het business model zich en verengen de mogelijkheden tot er slechts één overblijft.

Niet kiezen, en startup blijven, heeft dus een bepaalde aantrekkingskracht. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Ik heb genoten van mijn studententijd; maar ik mag het niet gedroomd hebben om de rest van mijn leven student te blijven. Een eeuwige student van 42 is een beetje zielig.

Er zijn veel goede eigenschappen van startups die we kunnen en moeten meenemen naar 'volwassen' ondernemingen: de lean aanpak, de bereidheid tot risico, de ongelimiteerde creativiteit in het genereren van nieuwe ideeën.

Maar kunnen we alsjeblieft afspreken dat een startup geen doelstelling op zich is, maar een fase in het groeiproces naar een écht bedrijf? Dan kan ik stoppen met het haten van startups.

De gelaagdheid van innovatie

innovatie

Sinds het overlijden van Steve Jobs (en eigenlijk al lang daarvoor) wordt er over Apple gezegd dat ze niet meer kunnen innoveren. Om dat te kunnen beoordelen, moeten we eerst goed kunnen definiëren wat innovatie is en waar dit zit.

Volgens mij is innovatie een veelgelaagd fenomeen.

Innovatie kan soms betekenen: procesinnovatie - het verbeteren en vernieuwen van de interne processen en methodieken om iets te produceren. (En ik geloof dat Apple hier heel veel aandacht aan besteedt - lees bv. dit artikel hierover.)

Meestal bedoelt men met het woord 'innovatie' eigenlijk: productinnovatie. Het product dat een bedrijf verkoopt laten evolueren (soms zelfs radicaal) naar een betere of andere versie; of een nieuw product 'uitvinden'. Dit is de innovatie waar Apple aan gehouden wordt.

De commentaren die je dan leest gaan over hoe Apple geen enkele feature van zijn hardware of software zelf uitvindt maar kopiëert van anderen; hoe de nieuwe toestellen die ze uitbrengen niet meer 'vernieuwend' zijn.

Ik geloof dat productinnovatie niét de doelstelling van Apple is; eerder een gevolg en zijproduct.

Productinnovatie mikt op een verbetering van het product (hoe incrementeel of radicaal ook). De goede productinnovators zullen uiteraard uitgaan van de eindgebruiker, en zijn gedrag, noden en wensen als input gebruiken om het product te verbeteren.

De uitdaging met productinnovatie is dat dit een asymptotische curve volgt:
asymptoot

In het begin grote sprongen in vernieuwing; om te eindigen met grote inspanningen voor slechts kleine incrementele innovatie. Kijk maar naar de huidige generaties smartphones; of kijk naar hoe indertijd de evolutie van de PC's verlopen is (in het begin was elke verdubbeling in Mhz van de kloksnelheid nieuwswaardig; na verloop van tijd werd dit echter een zijnoot).

Maar het grootste probleem van productinnovatie is dat het slechts één deel van innovatie belicht en vertrekt vanuit een zeer bedrijfs-centrische manier om naar de wereld te kijken. "Wij maken een product; wij gaan ons product verbeteren."

De manier om uit de asymptotische curve van productinnovatie te geraken is door niet meer het product centraal te zetten, maar de eindgebruiker. Dit heeft zeer radicale gevolgen voor je bedrijf. In plaats van het bedrijf te definiëren als een organisatie die een product of dienst produceert (met als finaliteit dat product of die dienst), beschouw je het bedrijf als een organisatie die een significante (dienstbare) plaats in het leven van je eindgebruiker inneemt. De finaliteit is dan niet het product of de dienst, maar het gedrag van de eindgebruiker of klant.

Dat keert het blikveld van de organisatie weg van het interne ("ons product") naar het externe ("het gedrag van de klant").

Uiteraard zit een product hierin vervat - en blijft productinnovatie een essentiëel onderdeel hiervan. Maar het laat je toe om naar de volgende laag van innovatie te gaan: behaviour.

Mijn argument is dat Apple al jaren op dit niveau van innovatie werkt en dit als einddoel heeft - en dat productinnovatie bij Apple enkel als middel dient om aan die diepere laag van innovatie te werken.

De iPod was absoluut niet de eerste mp3-speler op de markt; en had zelfs voor zijn prijs verbazend slechte technische specificaties (lees de reviews uit die tijd er maar op na). De échte innovatie zat echter in de combinatie met iTunes en het nieuwe model om muziek te ervaren en te distribueren (bleek achteraf). Volgens mij startte de innovatiegedachte bij Apple vanuit het veranderende gedrag van de muziekconsument - en was de ontwikkeling van het product 'iPod' slechts een noodzakelijk deel van de bredere innovatie die het muziek-ecosysteem van Apple was.

Hetzelfde is gebeurd bij de introductie van de iPhone. Technisch niet noodzakelijk de meest vooruitstrevende smartphone - maar wel met een totaal andere visie op hoe een smartphone centraal kan staan in het leven van mensen. De innovatie zat in hoe via de appstore een smartphone een centraal deel van het leven van consumenten begon uit te maken (bleek achteraf). Opnieuw was een vernieuwende kijk op 'distributie' (hoe software tot bij de eindgebruiker komt en hoe hij die gebruikt) een essentieëel onderdeel.

De focus bij Apple heeft altijd gelegen op het centraal zetten van de eindgebruiker; en een centraal (nuttig, mooi, aangenaam) deel willen uitmaken van het gedrag van die eindgebruiker. Daardoor is hun blikveld altijd veel ruimer gebleken dan enkel productinnovatie.

Zit diezelfde drive er nog steeds in na het wegvallen van Steve Jobs? Volgens mij nog veel meer dan ooit...

Bij de aankondiging van de nieuwe iPhone 6 ging het uiteraard over de (incrementele) productinnovatie: betere camera, betere batterij. Dat was nodig: de wereld (en dus de aandeelhouders) kijkt nog steeds voornamelijk naar de productvernieuwing - die heeft effect op korte termijn. Maar het grootste effect op lange termijn is die gedragsinnovatie. En dan zie je dat er niet gesproken wordt over NFC technologie in de iPhone 6 - maar wel over Apple Pay. Apple Pay is een innovatie die op niveau van gebruikersgedrag ("hoe willen moderne mensen hun betaalgedrag makkelijker maken") zit; het inbouwen van de NFC-chip is slechts een noodzakelijke productinnovatie die past in de bredere gedragsinnovatie. Er is goed nagedacht over de volledige ketting: niet enkel de techniciteit, maar ook het gebruik (niet de NFC op zich, maar 'betalen' als gedrag) en de distributie (niet enkel inbouwen van een chip en uitwerken van een betaalsysteem, maar op hetzelfde moment ook een netwerk van retailers uitrollen dat dit betaalsysteem aanvaardt).

Dit is weggaan van bedrijfscentrisch denken naar klantcentrisch denken:

bedrijfscentrisch

Het is stoppen met waterval-denken (eerst ons product, op basis daarvan onze processen, daarna onze leveranciers, en op het einde misschien eens nadenken over 'hoe we dit in de markt gaan zetten') naar een meer geïntegreerde, agile-achtige aanpak. De klant staat centraal, en daarrond bouwen we een ecosysteem (waar we met ons bedrijf zoveel mogelijk impact in willen):

klantcentrisch

 

De introductie van de nieuwe iPads vorige week laat opnieuw beide hand in hand gaan. Die nieuwe toestellen hebben uiteraard betere specs, waaronder het feit dat de SIM-kaart ingebouwd is. Maar het technologische feit van de productinnovatie dat je als eindgebruiker niet meer moet foefelen om dat kaartje er in of uit te halen, wordt overtroefd door de gedragsinnovatie dat er nu een veel kleinere ingebouwde drempel is van operator te veranderen. Het vertrekt niet van de gedachte 'hoe kunnen we het product verbeteren' maar wel van het idee dat je naar het totale gedrag van de eindgebruiker kan kijken (en niet enkel naar zijn gedrag ten opzichte van het product). Het gedrag van de klant staat centraal (en als neveneffect creëert dit veel impact voor het bedrijf Apple).

Deze manier van denken is volgens mij al jaren de drijfveer binnen Apple, en de reden voor hun succes. Niét productinnovatie. Niét marketing. Maar de visie om klant-centrisch te denken, en alle aspecten daarvan holistisch te bekijken: distributie ingebakken, impact op het volledige ecosysteem, het begrip dat productinnovatie enkel zin heeft vanuit zijn bijdrage aan gedragsinnovatie, en de wil om daarvoor groot en breed genoeg te denken.


Hack your brain

hack your brain

Als ondernemer probeer ik in mijn bedrijf zaken die niet essentiëel zijn te automatiseren, en zaken die cruciaal zijn te ondersteunen en verankeren door processen. Maar ik ben van mening dat je die denkwijze ook op jezelf als mens kan toepassen - zowel de drive om constant te verbeteren, als de wens om zaken procesmatig aan te pakken.

Eén van mijn overtuigingen is dat je het menselijke brein met al zijn sterktes en zwakheden moet kennen, en daar gebruik van moet maken.

Hack your brain.

Drie basisprincipes die ik hierbij gebruik:

1. Taal is een OS

De taal die we gebruiken is niet enkel een drager voor onze gedachten; het is een Operating System dat op zichzelf ook onze gedachten en denkwijzen beïnvloedt. Lees hierover zeker eens de sci-fi klassieker Snow Crash. (Het is trouwens ook de reden waarom ik een vehement verdediger ben van Latijn in het middelbaar onderwijs. Dat is niet een extra taal die we aanleren, maar een fundamenteel andere manier om onze hersens te programmeren.)

Dat betekent dat de woorden die we gebruiken en de labels die we ergens op plakken belangrijk zijn. Ze zijn niet enkel een designator, maar ze bepalen ook de manier waarop we naar dingen kijken.
Eén voorbeeld is het gebruik van het woord 'gewoon'. Een ander voorbeeld paste ik vroeger toe in mijn sales proces.

Verkoop is per definitie een mentaal belastend vak. Wie uitvoerend voor klanten werkt, zal over het algemeen welwillend behandeld worden - meestal worden de dingen die je doet met een 'ja, dat is het!' beantwoord. Bij sales is dat omgekeerd: een gemiddelde sales haalt één op drie van zijn offertes binnen. Dat betekent dat in tweederde van de gevallen de klant 'nee' zegt. Als sales moet je daar mee om kunnen gaan - sterker nog, je moet na twéé nee's in de voormiddag met evenveel enthousiasme in de namiddag de volgende ja gaan verdedigen.

Dat is mentaal zeer zwaar. En elke mindhack die daarbij kan helpen is welkom.

Mijn fileserver waar de offertes bewaard werden, deelde ik daarom als volgt in volgende submapjes in:
- uitgeschreven offertes
- goedgekeurde offertes
- komen later nog wel terug

Een kleine mindhack: er bestaat niet zoiets als 'verloren offertes' - enkel klanten die nu nog niet beseffen dat wij de beste keuze zijn, en die wat tijd en andere ervaringen nodig hebben om dat te beseffen.

Woorden en labels zijn belangrijk. Ze programmeren je brein.

2. Maak concepten fysiek

Ideeën en gedachten lijken enkel etherisch. Maar door ze een fysieke component te geven, maak je ze meer reëel, tastbaar en veranker ze je zo beter in je gedragspatronen.

Daarom werd het idee van de twintig-minuten-regel niet alleen uitgelegd, maar kreeg iedereen een écht Geel Eendje.

Ik ben uiteraard digitally biased. Maar voor mijn to-do lijst gebruik ik nog steeds pen en papier. Het fysieke gevoel van een item op die lijst met een forse beweging te kunnen doorstrepen, is véél bevredigender dan een digitaal vinkje met mijn muis ergens te zetten. Op één of andere manier motiveert dat me meer om effectief die to-do's af te werken - de beloning van het fysiek doorstrepen helpt.

3. Wilskracht is een reservoir

Meer en meer wordt de theorie bevestigd dat wilskracht een eindige grondstof is, die in de loop van de dag opgebruikt wordt, en 's nachts weer opgevuld. Het is als een spier die je kan oververmoeien, maar die je ook kan trainen.

Dat inzicht brengt een aantal gevolgen met zich mee.

- Neem je moeilijke beslissingen 's morgens. Leg het beslissingsmoment voor makkelijke zaken 's avonds. 's Morgens is je wilskracht op zijn hoogste; elke beslissing die je neemt, groot of klein, maakt je wilskracht voor die dag een beetje kleiner.

- Laat beslissingen niet hangen. Het slechtste wat je kan doen is beslissingen niet nemen. Elke vraag die je hebt waar je geen beslissing in neemt, blijft in de achtergrond in je brein rondspoken. Je merkt het misschien niet, maar het neemt een klein beetje rekenkracht van je brein om in de achtergrond als een zombie process te blijven draaien. (Pas op: sommige beslissingen moét je zo in de achtergrond laten draaien om beter en onbewust te kunnen verwerken.) Als je te veel van die zombie processen hun gang laat gaan, verlies je al je wilskracht. (Zie het als een computer die plots veel trager loopt omdat in de achtergrond vanalles aan het gebeuren is.)
Het beste voorbeeld hiervan is e-mail. De gouden regel is: raak elke e-mail slechts één keer aan, en handel die af.

- Zorg dat je voor onbelangrijke zaken geen beslissing hoeft te nemen, en dat je dus je voorraad van wilskracht daarmee niet opgebruikt.
steve jobs
Steve Jobs trok deze gedachtengang door in zijn kleren: hij hoefde niet meer elke dag te beslissen wat hij zou aandoen; hij hoefde zelfs niet meer na te denken over extra bestellingen - hij had bij Issey Miyake voldoende zwarte rolkragen besteld voor de rest van zijn leven.
Ook president Obama doet dit:
"You’ll see I wear only gray or blue suits. I’m trying to pare down decisions. I don’t want to make decisions about what I’m eating or wearing. Because I have too many other decisions to make." 
Op een bepaald moment heb ik dat ook besloten: alleen maar zwarte kleren, zodat ik 's morgens niet moet nadenken over combinaties.

Hack your brain!
hack the planet

Kennen jullie nog zo'n truukjes?

Regulering en innovatie

veiligheid

Innovatie - vanaf wanneer laten we dit toe 'in het echt', en wanneer houden we dit afgezonderd zonder het los te laten op echte klanten?

Een mooi voorbeeld is de driverless car.

Die wordt verboden door de wetgever, zolang er niet absoluut bewezen wordt dat die driverless car 100% zeker geen ongevallen of menselijke gewonden zal veroorzaken.

Maar als je er bij stil staat - dan hoeft dat toch helemaal niet? De 'gewone' auto's hebben toch ook geen 100% zekerheid - hoeveel ongevallen gebeuren er met gewone auto's? De voorwaarde om de driverless car te accepteren zou dus niét moeten zijn dat er 0 ongevallen gebeuren; er zouden enkel significant minder ongevallen moeten gebeuren dan met gewone auto's.

Hoeveel innovaties houden we tegen omdat we nultolerantie voor fouten hebben - terwijl het enige criterium zou mogen zijn: goed genoeg om beter te zijn dan de huidige situatie?

Facebook als bankier

In 2012 schreef ik er al kort over:

"E-commerce is momenteel in volle groei. Stel je een kruising voor tussen Ebay en de Apple Store, met de gebruikersaantallen van Facebook. Bij online verkoop is het betaalsysteem meestal de grote moeilijkheid - de succesverhalen zijn diegene die betalen met 1 klik mogelijk maken (Amazon, Apple iTunes Store). Facebook zou zichzelf kunnen positioneren als hét platform om aan koop en verkoop te doen, en dat faciliteren met zijn eigen Facebook credits. Om dan onderweg een percent op elke transactie te incasseren."

Vandaag gingen er geruchten dat Facebook een banklicentie in Ierland probeert aan te vragen. Kanaal Z vroeg mijn mening:

(Pour la petite histoire: ik zat midden in een vergadering in het Unizo-gebouw. Tijdens een kleine pauze maakte ik van de gelegenheid gebruik om voor de camera te staan. De achtergrond in bovenstaand filmpje is dus de lobby van het nieuwe Unizo-gebouw...)

Gelijkheid en gelijkwaardigheid

evenwicht

's Morgens breng ik mijn kinderen met de auto naar school - en iedere keer komt weer die vraag: wie van de jongens mag vooraan naast mij zitten?

Wolf is groter dan 1m35, en hoeft niet meer in een stoeltje of verhoogje te zitten; Kobe is jonger en kleiner dus voor hem heb ik achteraan een verhoogstoel geïnstalleerd. Eigenlijk is er geen discussie: Kobe zit achteraan, Wolf zit vooraan. Nochtans zie ik mijn beide zonen even graag...

Ik zou voor volledige gelijkheid tussen de twee kunnen gaan. Ze kunnen beiden vooraan in die éne zetel zitten - waardoor ze alletwee ongemakkelijk en onveilig zitten. Of ik zou ze beiden achteraan kunnen plaatsen, waardoor geen van beide op de 'coole' plaats vooraan kan zitten en die ongebruikt blijft.

Maar Kobe weet dat hij nu nog niet oud (en groot) genoeg is om vooraan te zitten; hij weet ook dat als hij wat ouder zal zijn, hij dan wél vooraan kan zitten. Wolf weet dat hij nu door zijn leeftijd altijd vooraan zit, maar dat van zodra Kobe oud genoeg is, er regelmatig afgewisseld zal worden tussen beide.

In onze hang naar inclusie en politiek correct denken zijn we in onze maatschappij het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid vergeten. Iedereen is gelijkwaardig, maar niet iedereen moet gelijk behandeld worden. Als je iedereen probeert exact gelijk te behandelen, belandt iedereen op de achterbank - dan nivelleren we, zelfs niet naar de laagste gemene deler, maar naar de laagst mogelijke optie. Als we het idee van gelijkheid voor iedereen tot het extreme doortrekken, belanden we in een dictatuur van afgunst: "ik mag niet vooraan zitten, dus moet iedereen achteraan zitten".

Omgaan met diversiteit doe je niet door alle verschillen weg te halen en te verstoppen; wel door die verschillen te accepteren en er mee om te gaan. Nivelleren is juist diversiteit niét respecteren, dat is er eerder van weglopen. Gelijkwaardigheid betekent dat we accepteren en omarmen dat we in een winkel, aan een overheidsloket, soms bediend worden door iemand met een kruisje aan een ketting, soms door iemand met een hoofddoek, en soms door iemand met een regenboog-tshirt. Doorslaan in foute 'gelijkheid' is weghalen en verbieden van elk kruisje, elke hoofddoek, elk t-shirt.

Gelijkwaardigheid is accepteren dat op dit moment onze beste Belgische artiest de franstalige Stromae is - en dus ook accepteren dat ons Rode Duivels lied in het Frans is. Dan moet je niet proberen een politiek correcte meertalige song te maken; dat wordt onvermijdelijk een draak en is het equivalent van mijn twee zonen die beiden ongemakkelijk en onveilig op de voorbank zitten. Proberen zo'n franstalig liedje te verbieden is nivelleren naar het onderste niveau: iedereen op de achterbank.

Dat begrip voor gelijkwaardigheid moeten we m.i. al van jongsaf, zelf en in het onderwijs, aan onze kinderen meegeven. We moeten ze leren omgaan met diversiteit, en laten zien dat iedereen gelijkwaardig is maar dat verschillen mogelijk en goed zijn. Dat iedereen naar eigen vermogen en capaciteiten moet geholpen en gerespecteerd worden.

We kunnen nog jaren blijven doorbomen over ondernemerschap, en dat het nemen van risico's niet in onze Belgische volksaard zit. Maar als we van jongsaf aanleren dat iedereen gelijk is, hoe kunnen we hen dan leren omgaan met risico's? Waarom zou iemand risico's nemen als het eindresultaat toch genivelleerd wordt?

Kobe weet dat hij groter moet zijn om vooraan te kunnen zitten - dat is voor hem vaak ook een motivatie om te sporten en zijn groentjes op te eten. Als hij sowieso vooraan zou zitten, dan neem ik die motivatie weg. Idem als ik ook Wolf achteraan zou zetten om beiden 'gelijk' te kunnen behandelen.

Ik wil dat mijn kinderen op een gezonde manier leren omgaan met diversiteit, ook als dat in hun nadeel is. Maar liefst zo dat het hen motiveert om zelf beter te worden en te streven naar excellentie, niet naar de middelmaat; met respect voor iedereen die anders is.

In het licht van de komende verkiezingen, wou ik dat ik een politieke partij vond die op zo'n manier over diversiteit durft nadenken. Ik vind ze voorlopig niet.